Image result for trang trại hoa lan máy phun sương

Thông tin chung về dự án

Tên dự án: Trang trại Hoa lan Úc

Địa điểm: TP. HCM

Mô tả chung: Trang trại hoa lan Úc lắp đặt hệ thống phun sương toàn trang trại để tạo môi trường mát mẻ và ẩm ướt giúp cho hoa lan có một môi trường tốt nhất để phát triển.

Với việc trang bị hệ thống này trang trại ít tốn nhân lực để chăm sóc và tưới hoa, tiết kiệm chi phí và tự động hóa quy trình trồng lan.