Image result for hệ thống phun sương

Thông tin chung về dự án

Tên dự án: Nhà nuôi chim yến

Địa điểm: Quận 9, TP. HCM

Mô tả chung: Nhà nuôi chim yến lắp đặt hệ thống phun sương trước và trong nhà nuôi để tạo môi trường tốt nhất cho chim yến sinh sống và phát triển