Thông tin chung về dự án

Tên dự án: Doanh nghiệp tư nhân sơn trang Đồng Tháp

Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp

Mô tả chung: Công ty lắp đặt các hệ thống phun sương làm mát ở các địa điểm du lịch sinh thái, tạo không gian mát mẻ và giải nhiệt cho toàn doanh nghiệp